Ante diem festum

Húsvét ünnepe előtt
Nagycsütörtök
Antifóna
Forrás: K

A nagycsütörtöki lábmosás díszes antifónája.

Kotta

Húsvét ünnepe előtt történt: Tudván Jézus, hogy az Ő órája eljöt, hogy átmenjen a világból az Atyához, a vacsora végén felkelt, és kendőt kötött maga elé, vizet öntött a tálba, s mosni kezdte a tanítványok lábát. Péterhez érvén mondá néki Péter: Nekem ugyan meg nem mosod soha a lábamat. Felelé Jézus: Hogyha meg nem moslak, bizony nem lesz velem részed. Én Uram, ne csak a lábam, de a kezem és a fejem.

Ugyanez a tétel magyar szöveggel: