Alleluja

Alleluja

Részletek

Húsvét vigíliája
Antifóna
Dallam: 6. tónusú alleluja dallam. Bibliai szakasz: Zs 150 Forrás: ÉE 742 (1283. oldal), GH 166 (154. oldal)

Magyarázat

Húsvét vigíliáján a kommúnió helyén rövidített zsolozsmát imádkozunk.

Kotta

Alleluja, alleluja, alleluja.

(1) Dicsérjétek az Urat az ő szenté/lyében, *
dicsérjétek őt az ég erős boltoza/tában!
(2) Dicsérjétek őt hatalmas tettei/ért, *
dicsérjétek őt nagyságának sokasága / szerint!
(3) Dicsérjétek őt trombita/szóval, *
dicsérjétek őt orgonával és cite/rával!
(4) Dicsérjétek őt dobbal és éneklő / karban, *
dicsérjétek őt húrokkal és hangsze/rekkel.
(5) Dicsérjétek őt hangos szavú cimbal/mokkal *
minden élő dicsérje az / Urat!
Dicsőség az Atyának és / Fiúnak *
és Szentlélek / Istennek.
Mikképpen kezdetben vala, most és / mindenkor, *
és mindörökkön örökké / amen. ANT.