Az Egyház húsvéti fohászaiból

Részletek

Elmélkedések húsvétra
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1122. oldal

Kotta

ÍME, GYŐZÖTT az Oroszlán Júda törzséből, Dávid törzséből. * Méltó, hogy megnyissa a könyvet, feltörje annak hét pecsétjét, alleluja. Egy a vének közül így szólt hozzám: Ne sírj, * mert méltó a Bárány, ki megöletett, hogy megnyissa a könyvet, feltörje annak hét pecsétjét, alleluja.

MEGMUTATTA NEKEM AZ ANGYAL az élő vízforrását, alleluja; és így szólott hozzám: * Itt imádjad az Istent, alleluja, alleluja. Miután hallottam és láttam, térdre estem, hogy az angyalhoz imádkozzam, aki ezt nekem megmutatta. De ő így szólt: * Itt imádjad az Istent, alleluja, alleluja.

MUTASD MEG NEKEM parancsaidnak útját, alleluja; mert azt akarom magamnak, alleluja; * hajlítsd szívemet bizonyságaidhoz, alleluja, alleluja. Fordítsd el szemeimet, hogy ne lássanak hívságot, a Te utadon éltess engem: * hajlítsd szívemet bizonyságaidhoz, alleluja, alleluja.

A zsolozsmából