Ádvent 1. vasárnapja

Részletek

Ádvent 1. vasárnapja
Magyarázat
Forrás: ÉE 573. oldal

Kotta

Az Úr, aki gyermekként jött el egykor szegénységben és alázatosságban, egykor majd bíróként jön újra hatalommal és dicsőséggel (evangélium). Láttára üdvös félelem fog el bennünket, mert „félve és remegve”, de Isten iránti bizalommal eltelve kell „munkálnunk üdvösségünket”. Ezért bizalommal emeljük hozzá lelkünket (introitus).