Üdvözlégy, szent Szűz

Ave Maria

Részletek

Ádventi népénekek
Népének
Ádventi népénekek
Népének
Ádventi népénekek
Offertórium parafrázis
Dallam: 17. századi, mai népi gyűjtés szerint. Forrás: ÉE 19 (93. oldal), GH 26 (25. oldal)

Magyarázat

Ének az angyali üdvözletről.

Felhasználási javaslat

Misén kívüli ájtatosságokra, Szentcsaládjárásra. Rövidítési lehetőség: 1–2 + 5–7. versszak. Különösképpen alkalmas Roráte misék és ádvent 4. vasárnapján felajánlására.

Kotta

(1) "Üdvözlégy, szent Szűz,
teljes malaszttal!"
Így köszönté angyal
a szép Szűz Máriát,
Krisztusnak választott anyját.

(2) És mondá tovább:
„Úr van teveled!
Íme, fogansz fiat,
akin fogsz örülni,
menny és föld álmélkodni.”

(3) Felel Mária:
„Miként lehet ez?
Mert szűz leány vagyok,
férjet nem ismerek,
bizonyítják mind az egek.”

(4) „A Szentléleknek
rád száll ereje,
mert minként a harmat
reggel száll a földre,
úgy lesz az Ő érkezése.”

(5) Hitt az angyalnak
szívesen a Szűz,
magát megalázza,
szolgálónak vallja:
„Legyen úgy, mint ajkad mondja!”

(6) Szüzek virága,
szép Szűz Mária!
Örvendezz és vigadj
mert te anyaságra
választtattál, méltóságra.

(7) Engeszteld immár
könyörgéseddel
szent Fiadat értünk,
hogy szent születése
legyen lelkünk üdvössége.