Imádság Roráte-mise előtt

Részletek

Elmélkedések ádventre
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1099. oldal

Kotta

Ó, imádandó Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek Isten! Kegyességed ajándéka folytán ezen szent Roráte-misében részt akarok venni és neked, Uram Jézus, a te fogantatásod kegyelméért hálát és imádást mondani. Legyen kedves neke, Istenem e szívbéli igyekezetem, s engedd meg nekem, hogy e szentmisén igaz áhitattal vegyek részt, és kimeríthetetlen irgalmasságod nagy titkairól elmélkedhessem. Ki az, aki igazán felfoghatja Krisztus fogantatásának titkát? Hiszen az angyali karok és a mennyország lakó sem ismerhetnek meg Téged elégségesen! Ó, végtelen Isten, mily nagy a Te szereteted az emberi nemhez, hogy érette ennyire megaláztad magadat, s a mi természetünket magadra vettek! Mi indított Téged arra, hogy a Szűznek méhébe elrejtsd magad? Ó, kimondhatatlan szeretet, ó megfoghatatlan jóság! Lehetséges-e, hogy a véghetetlen véges, a halhatatlan halandó, a mindenható erőtlen legyen?! Hála Néked ezért, mindenható Atya, aki Fiadat elküldted, egyszülett Fiú, ki közénk leszálltál, dicsőséges Lélek, ki Máriát megárnyékoztad. Ámen.

Pongrácz Eszter imakönyve (1719) alapján.