Intés Ádventre (III. Ince)

Részletek

Elmélkedések ádventre
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1097. oldal

Magyarázat

III. Ince pápa ádventi beszédéből.

Kotta

Így szól hozzánk Szent Pál: „Testvéreim, itt az óra, hogy felébredjünk az álomból. Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel!” A Szentírásban az álomnak többféle jelentése van. Mint a halál, úgy az álom is lehet testi, lehet lelki, és lehet örök.

A lelki halál álma pedig három dolog következménye: a nemtörődömségé, a tudatlanságé vagy a bűnös vágyaké. Ezekről az álmokról mondja az Apostol: Itt az óra, hogy felserkenjünk az álomból! A gonoszságnak nincs jobb barátja, mint a hanyag nemtörődömség. Ezért mondja a Szentírás: „Átkozott ember az, aki hanyag az Isten dolgaiban!”

De ébrdjetek föl a tudatlanság álmából is, mert ez is örök halállá változhat. A szentírásban a tudatlanokról ezt olvassuk: „Nem akar tanulni, hogy ne kelljen jót tenni.” A tudatlanságból származnak a tévedések, az eretnekségek, a hűtlenségek, és a bűnöknek igazolása. Aki nem ismeri meg Krisztust, azt Krisztus sem fogja megismerni.

A bűnös vágyak álmából is fel kell serkennünk, nehogy lépre menjünk, és elbóduljunk a testi vágytól. A test vágyai és a világban való forgolódás olyan, mint az álom. Ha valaki azt álmodta, hogy dúsgazdag, szomorúan ébred, mert rájön, hogy semmije sincs valójában. Aki ebben, és csak ebben a világban gazdag, az kilépve a világból szomorú lesz, mert nem lesz semmije.

Krisztus eljövetele előtt a hitetlenség és tudatlanság éjszakája uralkodott. Eljötte után azonban ragyog már a hit, az igazság és a kegyelem fénye. Ezért nincs mentségünk a tudatlanságra, és nem mondhatjuk, hogy nem ismerhettük meg az elrejtett igazságot!

III. Ince pápa