Fohász a sötétségben

Részletek

Elmélkedések ádventre
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1097. oldal

Magyarázat

Himnuszrészlet

Kotta

Ó nagyhatalmú szent Ige,
ki szent Atyádtól származol,
és megszületvén eljövél
a múltbatűnt idők során,

keblünkbe áraszd fényedet,
hogy vágyban izzunk most feléd,
s szívünk mulandó vágy helyett
égi gyönyörrel teljen el.