Az ószövetségi igazak hangja a keleti egyház liturgiájában

Részletek

Elmélkedések ádventre
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1097. oldal

Magyarázat

A görögkatolikus hívek imakönyvéből.

Kotta

Hit által tetted, Urunk, megigazulttá az ősatyákat, őbennük a pogányok közül már előre eljegyezted magadnak az Anyaszentegyházat. Dicsekszenek a szentek a dicsőséggel, hogy az ő törzsükből való az áldott gyümölcs, Mária, ki Téged szeplőtelenül szült. Az ő imáik által Krisztus, Istenünk, könyörülj rajtunk!

Készülj fel, Betlehem! Mindnyájunk számára megnyílik az Édenkert. Ékesítsd fel magad, Efrata földje, mert a barlangban az élet fája sarjad ki a Szűztől. Hiszen az ő méhe szellemi paradicsommá válik, melyben az isteni ültetvény díszlik. Ha erről eszünk, élni fogunk, s nem halunk meg, mint Ádám (ki a paradicsomi fáról evett). Krisztus születik, hogy előbb elesett képmását —az embert— fölemelje.

Vígadozz hát, Betlehem, mert íme, a Bárányka (Mária) a nagy Pásztort (Krisztust) méhében hordozva szülni hozzád érkezik. Az isteni ősatyák ezt látván vigadoznak, együtt énekelvén a Szűzzel és a pásztorokkal!