Ó, fényességes szép Hajnal

Részletek

Népénekek ádventre
Népének
Dallam: 1. Cantus Catholici (1651), 2. erdélyi népi gyűjtés szerint, 3. legelterjedtebb dallamával (Zsasskovszky). Forrás: ÉE 16 (91. oldal), ÉE 17 (92. oldal), ÉE 18 (92. oldal)

Magyarázat

Hajnal-ének. Mária a szép Hajnal, akinek pirkadó fénye előre hirdeti a legyőzhetetlen Napnak fölkelését. Századok óta a hajnali Roráte-misék hagyományos záróéneke.

Felhasználási javaslat

Roráte misék végén, különösképpen szombaton.

Kotta

(1) Ó fényességes szép Hajnal,
Kit így köszöntött az Angyal:
"Üdvözlégy, teljes malaszttal!

(2) Dicsőséges Szűz Mária,
Atyaistennek szép lánya,
Szentlélek áldott mátkája!

(3) Fiat fogansz majd méhedben,
ki Isten s ember lesz egyben,
megmaradsz szüzességedben.”

(4) Ó boldogságos Szűzanya,
kérünk nagy méltóságodra,
végy minket pártfogásodba!