Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő

Részletek

Népénekek ádventre
Népének
Dallam: Népi gyűjtés. Forrás: ÉE 6 (78. oldal)

Magyarázat

Adventi népének. 1. versszak: Az ég kapuját lángpallosú angyal őrzi. ezt csak belülről lehet áttörni, Isten maga nyithatja meg. 2. versszak: A megváltás felülről érkezik: „Harmatozzatok, egek...”, de a Megváltó ugyanakkor a „földnek szép virága”, ezért folytatja Izaiás így: „nyíljék meg a föld mélye, és teremje az Üdvözítőt!” Ezt az Isten-Embert jelzi a Jákobnak szóló ígéret (Zs 131,11), teljesedését pedig az angyal hirdeti: „Nagy lesz a te Fiad... és neki adja az Úristen Dávidnak, ősatyjának trónját”. Születésével a kegyelmi élet kivirágzik (3. versszak), fölkél szívünkben a Hajnalcsillag, kivilágosodik a Nap (4. versszak, vö. 2Pét 1,19).

Kotta

(1) Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő!
Beteljesült már az idő,
Törd át az ég zárt ajtaját,
vár a világ sóvárgva rád.

(2) Megnyílt az ég harmatozva,
Megváltónkat hogy lehozza;
ég felhői, nyíljatok szét,
hozva Jákob fejedelmét!

(3) Föld, virulj ki, völgyön-halmon
viruló zöld hadd fakadjon;
nyílj ki, földnek szép Virága:
Dávid házának Királya!

(4) Ó fényes Nap, ó szép Csillag,
téged várunk mi látni csak:
kelj fel Napunk, fényességed
űzze el a sötétséget!