Alleluja! A mi húsvéti Bárányunk

Pascha nostrum

Részletek

Húsvétvasárnap
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: 1Kor 5,7-8; Zs 117 Forrás: ÉE 548 (667. oldal), GH 175 (170. oldal)

Magyarázat

A húsvéti Bárány dicséretének és a liturgikus lakomának összekapcsolása különösen mélyen érint minket a szentáldozás perceiben. Az ószövetségi zsoltárnak is minden szava különleges értelmet kap a megvalósult Húsvét fényében. A 4. versben szereplő Kő: Krisztus akit a főpapok és az írástudók nagypénteken elvetettek, de az Atya húsvétkor az Egyház épületének alap- és szegletkövévé tette (vö. Mt 21,42).

Kotta

Alleluja! A mi húsvéti Bárányunk, alleluja, föláldoztatott Krisztus, alleluja, alleluja.
Alleluja! Üljük hát e lakomát, alleluja, a tisztaság és igazság kovásztalan kenyerével, alleluja, alleluja.

(1) Hálát adjatok az Úrnak, / mert jó, *
mert az Ő irgalmassága örökké/való!
(2) Az Úr jobbja győzelmet szerzett, +
az Úr jobbja felmagasztalt / engem, *
az Úr jobbja győzelmet / szerzett. ANT.

(3) Nem halok meg, hanem / élek, *
és hirdetem az Úrnak / műveit.
(4) A Kő, melyet megvetettek az / építők, *
az lett most Szeglet/kővé. ANT.

(5) Az Úrnak / műve ez, *
és csodálatos a mi szemeink / előtt.
(6) Ez az a nap, melyet az Úr szerzett / nekünk, *
örvendezzünk és vigadjunk / rajta. ANT.

(7) Tartsatok ünnepet lombos / ágakkal, *
föl, egészen a magas / oltárig.
(8) Hálát adjatok az Úrnak, / mert jó, *
mert az Ő irgalmassága örökké/való. ANT.