Ti forrásvizek

Részletek

Húsvét vigíliája
Egyéb
Forrás: ÉE 837 (1444. oldal), GH 164 (153. oldal)

Magyarázat

A pap ünnepélyesen énekelt könyörgésben kéri Istent, ki már a teremtésben, a vízözönben, a Vörös-tengeren való átkelésben, Krisztusnak a Jordánban való megkeresztelésében előre jelezte azt a hatékonyságot, mellyel a vizet el akarja látni, majd pedig krisztusi paranccsal rendelte el e szentséget: ő tekintsen Egyházára, jósága nyissa meg a keresztség forrását, az Egyháznak e szent anya-ölét, Szentlelkével adja meg a víznek azt a kegyelmi erőt, hogy a vízből új gyermekek szülessenek, az ősbűn szennyétől megtisztult új nemzedék - vízből és Szentlélekből - új életre. A húsvéti gyertyának vízbe merítése jelzi, hogy a keresztkút Krisztus megtermékenyítő ereje által lesz képes új gyermekeket a világra hozni. A nép ezzel a felkiáltással ad hálát.

Felhasználási javaslat

Akklamáció.

Kotta

Ti forrásvizek, áldjátok az Istent, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökkön örökké!