Megáldottad, Uram, a te földedet

Benedixisti, Domine

Részletek

Ádvent 3. vasárnapja
Offertórium
Bibliai szakasz: Zs 84,2.3.4.8 Forrás: GH 20 (20. oldal)

Magyarázat

Bár nem lehetünk restek, az ádventi újjáéledés mégsem a mi művünk, hanem Isten műveli bennünk.

Kotta

Megáldottad, Uram, a te földedet, +
jóra fordítottad Já/kobnak fogságát. *

R. Megbocsátottad a te néped go/nosz voltát.

V. Befödted min/den bűnüket, +
megenyhítetted minden ha/ragodat. R.

V. Mutasd meg nekünk, Urunk, irgalmas/ságodat, +
és Üdvösségedet add /meg nékünk. R.