Örvendjetek mindig az Úrban

Gaudete in Domino

Részletek

Ádvent 3. vasárnapja
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Fil 4,4.5.6–7 Forrás: ÉE 509 (582. oldal), GH 17 (18. oldal)

Magyarázat

Az Anyaszentegyház, mint jó anyánk, ma enyhíti a szent idő szigorúságát, és a reményt táplálja bennünk. Az Úr közelségének öröme nyugodt, aggódásmentes bizodalmat, szívbéli békét és derűt közöl. Ez őrzi meg a világ sok baja és veszélye közt a keresztényt az élet nagy Ádventjében, Krisztus eljövetelének napjáig.

Felhasználási javaslat

Ádvent második vasárnapján, introitusként.

Kotta

Örvendjetek mindig az Úrban! Ismét mondom: örvendjetek! Mert az Úr immár közel van hozzánk!

Zsoltár:

(1) Ne aggódjatok tehát /semmiért, * hanem mindenben szálljanak föl a ti kéréseitek az /Istenhez!
(2) És az Isten békéje, mely meghalad minden /értelmet, * őrizze meg szíveteket és elméteket Jézus /Krisztusban! ANT.

Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké, ámen. ANT.