Mondjátok: kicsinyhítűek

Dicite pusillanimes

Részletek

Ádvent 3. vasárnapja
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Iz 35,4.1–2.5–7 Forrás: GH 21 (21. oldal)

Magyarázat

Jézus maga idézi Izajás verseit, amikor Keresztelő Jánosnak üzen: Íme, eljött az ígért Messiás, és szabadulást hoz népének.

Kotta

Mondjátok: kicsinyhitűek, erősödjetek meg, és ne féljetek, íme a mi Istenünk eljő, s megszabadít minket.

Kantikum:

(1) Vigadozni fog a puszta és az úttalan vidék + és örvendezik a kietlen /sivatag, * és virágzik, mint a /liliom.
(2) Látni fogják az Úr dicső/ségét, * a mi Istenünknek ékes/ségét. ANT.

(3) Akkor megnyílnak a vakok /szemei, * és megnyílnak a süketek /fülei.
(4) Akkor ugrál a sánta, mint a /szarvas, * és szóra nyílik a némák /nyelve. ANT.

(5) Mert vizek fakadnak a /pusztában, * és patakok a sivatakgban.
(6) Tóvá lesz, ami előbb száraz /hely volt, * és a szomjúhozó föld vízfor/rássá. ANT.