Ha felénk fordulsz, Urunk Istenünk

Deus, tu convertens

Részletek

Ádvent 2. vasárnapja
Offertórium Parafrázis
Dallam: Cantus Catholici, 1651. Bibliai szakasz: Zs 84,7–8.2–3.11.12 Forrás: GH 15 (16. oldal)

Magyarázat

Az eredeti bűn és a Sátán fogságába esett emberiség Istentől várja a szabadulást, a bűnbocsánatot, és az erények felvirágzását.

Felhasználási javaslat

Ádvent második vasárnapján offertóriumként, vagy más alkalmakkor népénekként.

Kotta

Ha felénk fordulsz,
Urunk, Istenünk,
s mutatod jó kedved,
ujjáéledünk,
s örvendezünk benned.

R. Bűnösök vagyunk:
irgalmasságod
éreztessed vélünk,
üdvösségedet
add meg, Uram, nékünk!

(1) Te megáldottad
földedet, Uram,
Jákobnak országát.
Megbocsátottad
néped gonoszságát. R.

(2) Irgalom, hűség
találkoznak majd,
hűség kél a földből,
és az igazság
letekint a mennyből. R.