Isten, ha felénk fordulsz

Deus, tu convertens

Részletek

Ádvent 2. vasárnapja
Offertórium
Bibliai szakasz: Zs 84,7–8.2–3.11.12 Forrás: GH 15 (16. oldal)

Magyarázat

Az eredeti bűn és a Sátán fogságába esett emberiség Istentől várja a szabadulást, a bűnbocsánatot, és az erények felvirágzását.

Kotta

Isten, ha felénk fordulsz, újjá éledünk, —
és a te néped örvendezik benned, +
R. Mutasd meg nekünk, Urunk, irgal/masságodat, *
és Üdvösségedet add /meg nékünk!

V. Megáldottad, Uram, a /te földedet, *
jóra fordítottad Jákob/nak fogságát, *
megbocsátottad a te néped gonosz voltát, —
s befödted min/den bűnüket. R.

V. Az irgalmasság és a hűség megtalálják egymást, +
felnövekszik a földből /a hűség, *
és alátekint az igazság /a mennyből. R.