Sionból ragyog fel

Ex Sion species

Részletek

Ádvent 2. vasárnapja
Graduále
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Zs 49,2.3.5 Forrás: ÉE 508 (581. oldal), GH 13 (15. oldal)

Magyarázat

Egyik legmélyebb értelmű ádventi énekünk. Isten ékes szépsége maga a megtestesült második isteni Személy. Nem akárhol a nagyvilágban ragyogott fel, hanem Sionból támadt fényessége: a választott népben nyilvánította ki magát eljövetelével.

A Sion-hegyi templom az ószövetségi áldozatok által összegyűjtötte a Messiás színe elé azokat, akik reá vártak. De ma is ugyanígy van: az új Sionból, az Egyházból ragyog az élő Isten szépsége a századok embereihez. Az Egyház ma is összegyűjti (Ecclesia = Gyülekezet) hétről hétre a szentmise áldozatában azokat, akik reménykedve várják az Úr eljövetelét, most a misében is, karácsonykor is, a világ végén is. Ki ne szakadj e közösségből, mert akkor kiszakadsz az örök Sionból is!

Felhasználási javaslat

Ádvent második vasárnapjának graduáléja.

Kotta

Sionból ragyog fel az ő ékes szépsége, az Isten nyilván eljő!

V. Gyűjtsétek elébe + az ő szentjeit, * kik szövetségre léptek vele az áldoza/tok által.

Az Isten nyilván eljő. Sionból ragyog fel.