Jeruzsálem, kelj fel

Jerusalem, surge

Részletek

Ádvent 2. vasárnapja
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Báruk 5,5; 4,36; Zs 147 Forrás: GH 16 (17. oldal)

Magyarázat

Jeruzsálem népe még csak távolból látja az Úr közeledését, de a zsoltár már az ő jóságának megnyilvánulásáról énekel.

Felhasználási javaslat

Ádvent második vasárnapján kommúnióként. Énekelhető a második hét köznapjain is.

Kotta

Jeruzsálem, kelj fel, s állj a megeslatra, lásd a gyönyörűséget, mely jön már Uradtól néked.

Zsoltár:

(1) Dicsérjed, Jeruzsálem, az /Urat, * dicsérjed, Sion, a te Istenedet!
(2) A te kapuidnak zárját ő tette /erőssé, * fiaidnak áldást ő adott. ANT.

(3) A te határaidon békét /ő teremt, * a gabona javával elégít ki téged.
(4) Ő elküldi szavát a /földre, * sebesen fut az ő beszéde. ANT.

(5) Ki darabokban hullatja /jegét, * ki bírná elviselni annak hidegét?!
(6) Kibocsájtja az ő igéjét, és megolvasztja /azokat, * az ő szele fúj, és a vizek újra folynak. ANT.

(7) Ki az ő Igéjét Jákobnak /hirdeti, * igazságát és ítéleteit Izráelnek.
(8) Ezt más néppel ő meg nem /tette, * és törvényeit velük nem közölte. ANT.