Üdvözlégy, Mária

Ave Maria

Részletek

Roráte misék
Offertórium
Ádvent 4. vasárnapja
Offertórium
Dallam: Recitatív tónus. Bibliai szakasz: Lk 1,28.42.34.35 Forrás: GH 26 (25. oldal)

Magyarázat

Máriában „az Ige testté lőn” — Mária Istenanya, mert akit szül, az az Isten egyszülött Fia.

Kotta

Üdvözlégy, Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled, +

R. áldott vagy te az asz/szonyok között, *
és áldott a te méhednek /gyümölcse.

V. Hogyan lehet ez velem, aki férfit nem /ismerek? +
A Szentlélek száll le reád, —
és a Magasságbelinek ereje beárnyé/koz téged. R.

V. Azért a Szent, aki tő/led születik +
Isten Fiának hí/vattatik. R.