Harmatozzatok, egek

Rorate, caeli

Részletek

Roráte misék
Introitus
Ádvent 4. vasárnapja
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Iz 45,8; Zs 84,2.13 Forrás: ÉE 504 (577. oldal), GH 7 (10. oldal)

Magyarázat

Odafentről, az Úrtól jön Krisztus megváltó istensége: „Harmatozzatok, egek!” Krisztus embersége pedig valóságos emberség, mely Ádámtól fogva évezredeken át készült, hogy azután Máriában „megnyíljon a föld, és megteremje az Üdvözítőt” (vö. ádvent 1. vasárnap kommúniójának szövegével). A zsoltárban Jákob neve az egész istenváró emberiséget képviseli.

Felhasználási javaslat

Roráte miséken, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, valamint a római hagyomány szerint ádvent 4. vasárnapján.

Kotta

Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és a felhők essék az Igazat! Nyíljék meg immár a föld, s teremje az Üdvözítőt!

Zsoltár:

(1) Megáldottad a te földedet, /Uram, * jóra fordítottad Jákobnak /fogságát.
(2) Az Úr megadja /kegyelmét, * és földünk megtermi /gyümölcsét. ANT.

Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, ámen. ANT.