Megszólalt az Úr az égből

Intonuit de caelo

Részletek

Pünkösdhétfő
Offertórium
Bibliai szakasz: Zs 17,14.16.1.2.48.49 Forrás: GH 230 (226. oldal)

Kotta

V. Alleluja. R. Alleluja. V. Megszólalt az Úr az égből, és hallatta hangját a Fölséges, * és előtűntek a vizek forrásai. Alleluja. V. Szeretlek téged, Uram, én erősségem, * az Úr az én kősziklám és menedékem és szabadítóm. Alleluja, alleluja. V. Szabadítóm az én haragvó ellenségeimtől, az ellenem támadók fölé magasztalsz engem, * az álnok embertől megmentesz engem. Alleluja, alleluja, alleluja.