Erősítsed meg, ó nagy Isten

Confirma hoc, Deus

Részletek

Pünkösd
Offertórium Parafrázis
Bibliai szakasz: Zs 67,29-30.5.27 Forrás: GH 227 (222. oldal)

Magyarázat

A pünkösd, a húsvét megerősítése, az Egyház születésnapja és egyben az evangélium harsonájának első megszólalása.

Kotta

(1) Erősítsed meg, ó nagy Isten, mit velünk tettél kegyelmedben!
Lakóhelyeden, városodban, jeruzsálemi templomodban.
R. Néked odaa királyok hozzanak szép ajándékot,
alleluja, alleluja.

(2) Nagy örömmel az Úristennek, énekeljetek szent nevének!
Ki győzvén felment napkeletre, utat készített az egekbe.
R. Néked odaa királyok hozzanak szép ajándékot,
alleluja, alleluja.

(3) Akik származtok, mint kútfőből az Úr népéből, Izráelből,
áldjátok Istent közösségben, a szent egyháznak seregében!
R. Néked odaa királyok hozzanak szép ajándékot,
alleluja, alleluja.