A Lélek, ki az Atyától

Spiritus, qui a Patre

Részletek

Pünkösd
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Jn 15,26; 16,14; Zs 67 Forrás: ÉE 570 (701. oldal), GH 228 (223. oldal)

Magyarázat

A Szentlélek tevékenysége az Egyházban igazolta, megdicsőítette Jézus személyét és tevékenységét. De ugyanígy ő a mi megdicsőülésünknek is munkálója, melynek zálogát kapjuk áldozáskor. A zsoltár megértéséhez: Pünkösd Isten győzelmi ünnepe (1. vers), ekkor telepítette le saját házában népét (Egyházalapítás, 2. vers), elküldte Vigasztaló, Védelmező Lelkét (3-4. vers). A Szentlélek eljövetele mint heves szélzúgás szólalt meg a földön, majd az apostolok szavában zeng tovább (7. vers), s mi csodálattal látjuk Istent mennyei országában és földi szentélyében (az Egyházban, a templomban: 8. vers).

Kotta

A Lélek, ki az Atyától származik, alleluja, Ő majd megdicsőít engem, alleluja.

(1) Fölkél az Isten, és ellenségei szerte / futnak, *
és menekülnek orcája elől, kik őt / gyűlölik.
(2) Az igazak pedig vígan lakoznak és ujjonganak Isten / előtt, *
és gyönyörködnek / örömmel. ANT.

(3) Énekeljetek az Istennek, +
dicsérjétek az Úr nevét, *
utat készítsetek annak, ki a felhőkön / vitetik.
(4) Örvendezzetek az ő színe előtt, +
ki árvák atyja és özvegyek / védője, *
Isten az ő szent lakó/helyén. ANT.

(5) Mutasd meg a te hatalmadat, ó / Isten, *
erősítsd meg, amit közöttünk / tettél.
(6) Föld országai, énekeljetek / Istennek, *
zengjetek zsoltárt az Úrnak. ANT.

(7) Zengjetek Istennek, ki fölment az egek
ege / fölé, *
íme hallatja hangját, hatalmas / szózatát.
(8) Csodálatos vagy, Isten, a te szentélyedben, +
Izrael Istene, ő ad hatalmat és erőt / népének, *
áldott az / Isten. ANT.