Íme, az Isten felmegy

Ascendit Deus

Részletek

Urunk Mennybemenetele
Offertórium Parafrázis
Bibliai szakasz: Zs 46,6.2.4 Forrás: GH 217 (211. oldal)

Magyarázat

A mennybement Krisztus uralkodik az egész világon, s ígérete szerint, mi is vele együtt fogunk uralkodni.

Kotta

R. Íme, az Isten felmegy a mennybe nagy vígadozással,
mi Urunk felmegy harsona szavával.

(1) Ti minden népek, örvendezéssel, vígan tapsoljatok,
újjongó szóval az Istent áldjátok!
R. Íme, az Isten felmegy a mennybe nagy vígadozással,
mi Urunk felmegy harsona szavával.

(2) Az ő hatalma meghódoltatott temérdek népeket,
örökévé tett pogány nemzeteket.
R. Íme, az Isten felmegy a mennybe nagy vígadozással,
mi Urunk felmegy harsona szavával.