Áldjátok a mi Istenünket

Benedicite, gentes

Részletek

Húsvét 6. vasárnapja
Offertórium Parafrázis
Bibliai szakasz: Zs 65,8.9.20.1.2.3.4-5.17.19 Forrás: GH 212 (206. oldal)

Magyarázat

Az oltárra vitt áldozatokhoz, a húsvét valamennyi javaiért való hálaadást csatolja énekünk.

Kotta

(1) Áldjátok a mi Istenünket e földön minden emberek!
Szent nevét dícsérjétek szépen nagy zengéssel minden népek!
R. Életre kelté az én lelkem az ő nagy kegyességéből,
lábamat meggyámolította, oltalmazván ellenségtől.

(2) Fölséges erődet, ó Isten, e földön mindenek áldják,
mert a te fényes, nagy győzelmed, ellenségeid is meglátják.
R. Életre kelté az én lelkem az ő nagy kegyességéből,
lábamat meggyámolította, oltalmazván ellenségtől.

(3) Jertek, hallátok, hadd beszéljem, néktek, ó istenfélőknek,
míly sokat tett az Úr énvélem, megkegyelmezett lelkemnek.
R. Életre kelté az én lelkem az ő nagy kegyességéből,
lábamat meggyámolította, oltalmazván ellenségtől.