Én vagyok a jó Pásztor

Ego sum Pastor bonus

Részletek

Húsvét 4. vasárnapja
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Jn 10,14; Zs 22 Forrás: GH 199 (194. oldal)

Kotta

Én vagyok a jó Pásztor, és ismerem enyéimet, s ismernek engem enyéim, alleluja, alleluja.

(1) Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom / semmiben, *
zöldellő réteken ád helyet / nékem.
(2) Csöndes folyóvizek mellett nevelt föl / engem, *
felüdítette az én / lelkemet. ANT.

(3) Az igazság ösvényein vezetett / engem *
az Ő ne/véért.
(4) Ha a halál völgyében járok is, nem félek a / rossztól, *
mert te ott vagy / velem. ANT.

(5) A Te vessződ és pásztor/botod, *
megvigasztal / engem.
(6) Asztalt terítesz / nekem, *
hogy szorongatóim szégyent / valljanak. ANT.

(7) Megkened olajjal / fejemet, *
színültig töltöd / kelyhemet.
(8) És a Te irgalmasságod kísér / engem, *
életemnek minden / napján.
(9) Hogy az Úr házában / lakjam *
időtlen / időkig. ANT.