Énekeljetek az Úrnak

Cantate Domino

Részletek

Húsvét 3. vasárnapja
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Zs 95,2; Zs 95 Forrás: ÉE 554 (679. oldal), GH 191 (187. oldal)

Magyarázat

„Aki szeret az énekel” - mondja Szent Ágoston. Öntsük most, az áldozás alatt énekbe szeretetünket, azt a mély, kegyelmi közösségen alapuló szeretetet, melyről az evangélium beszél.

Kotta

Énekeljetek az Úrnak, alleluja, áldjátok az ő nevét, alleluja.

(1) Énekeljetek az Úrnak új é/neket, *
énekelj az Úrnak, mind e/gész föld!
(2) Hirdessétek a pogányok között
az Ő dicső/ségét, *
minden népek között az ő / csodáit! ANT.

(3) Mert nagy az Úr és igen dicsé/retes, *
félelmetes inden istenek /fölött.
(4) Adjatok az Úrnak, népek családjai, +
adjatok az Úrnak dicsőséget és tiszte/letet, *
adjatok az Úrnak, az Ő nevének dicsé/retet! ANT.

(5) Hozzatok áldozatokat, és lépjetek be az Ő csarno/kába, *
imádjátok az Urat szent ünnepi /díszben!
(6) Vigadjanak az egek és örvendezzen a föld, +
zengjen a tenger és annak teljes/sége, *
örüljenek a mezők és mind a benne /valók! ANT.