Az Úrnak angyala a mennyből

Angelus Domini

Részletek

Húsvét 2. vasárnapja
Offertórium Parafrázis
Bibliai szakasz: Mt 28,2.5.6.7; Jn 20,19 Forrás: GH 184 (180. oldal)

Magyarázat

Jézus megjelenik közöttünk a szentmisén és békességét közli velünk is.

Kotta

(1) Az Úrnak angyala a mennyből Krisztus sírjához leszállott,
és annak ajtajánál ülvén az asszonyokhoz így szólott:
R Feltámadt immár, kit kerestek, mint előre megmondotta,
győzött a bűnön és halálon, alleluja, alleluja.

(2) Mondjátok az apostoloknak: „Galileába menjenek,
ott majd az Urat meglátjátok s vígadni fog a szívetek.”
R Feltámadt immár, kit kerestek, mint előre megmondotta,
győzött a bűnön és halálon, alleluja, alleluja.

(3) Jézus megállott őközöttük, s mondotta: „már ne féljetek,
Lássátok, én vagyok és élek, békesség legyen véletek!”
R Feltámadt immár, kit kerestek, mint előre megmondotta,
győzött a bűnön és halálon, alleluja, alleluja.