Feltámadt Krisztus e napon

Surrexit Christus

Részletek

Népénekek Húsvétra
Népének
Dallam: XVI. századi, általánosan elterjedt alakjában. Forrás: ÉE 99 (177. oldal)

Magyarázat

A húsvéti dicséretet indokló vers-sorozat végén a dicséret kimondása (17–20. versek).

Felhasználási javaslat

Teljes terjedelmében főként körmeneten, egyébként: 1–4 + 17–20. versszakok.

Kotta

(1) Föltámadt Krisztus e napon.
R) Alleluja, hála légyen az Istennek.

Vagy ugyanez népi dallamon:

(2) Hogy minden ember vigadjon. R)

(3) Értünk halált ki szenvedett, R)

(4) s megváltott minden lelkeket. R)

(5) Mennek a szent nők sírjához, R)

(6) kenetet visznek Krisztushoz R)

(7) Fényes szép angyalt látnak ott, R)

(8) s hallának boldog szózatot. R)

(9.) Ti félénk asszony—emberek, R)

(10) Galileába menjetek! R)

(11) Tudják meg az apostolok, R)

(12) hogy az Úr él, s feltámadott R)

(13) Megjelent ő szent Anyjának, R)

(14) kesergő szent Magdolnának. R)

(15) Megjelent aztán Péternek, R)

(16) megjelent majd a híveknek. R)

(17) Húsvéti boldog lélekkel R)

(18) dicsérjük Istent énekkel. R)

(19) Dicsőség Szentháromságnak, R)

(20) adjunk ma hálát Urunknak. R)