Nyíljatok, kapuk

Tollite portas

Részletek

Karácsony vigíliája
Offertórium Parafrázis
Dallam: Cantus Catholici, 1651. Bibliai szakasz: Zs 23,7.1–2 Forrás: GH 28 (27. oldal)

Magyarázat

Az eddig elzárt kapuk kinyílnak, s földi vidékünkre szolgai alakban lép be a mindenség teremtő Királya.

Kotta

(1) Nyljatok, kapuk,
táruljatok fel,
örök kapuszárnyak!
R. Nyissatok utat
a dicső Királynak!

(2) Az Úré a föld,
és teljessége,
mik a földön vannak,
mert ő alkotta
mind, kik abban laknak.

(3) Megszilárdítá,
s a tengereket
szabta határának.
R. Nyissatok utat
a dicső Királynak!