Litánia Krisztus Urunk kínszenvedéséről

Ájtatosságok Nagyhétre
Egyéb
Ájtatosságok nagyböjtre
Egyéb
Ájtatosságok a szenvedés idejére
Egyéb
Forrás: ÉE 1004. oldal

Kotta

V. Uram, irgalmazz nekünk!
R. Uram, irgalmazz nekünk!
V. Krisztus, kegyelmezz nekünk!
R. Krisztus, kegyelmezz nekünk!
V. Uram, irgalmazz nekünk!
R. Uram, irgalmazz nekünk!
V. Krisztus, hallgass minket!
R. Krisztus, hallgass minket!
V. Krisztus, hallgass meg minket!
R. Krisztus, hallgass meg minket!

V. Mennybéli Atyaisten:
R. Irgalmazz nekünk!
V. Megváltó Fiúisten: —
V. Szentlélek Úristen: —
V. Szentháromság egy Isten: —
V. Jézus, kit harminc ezüstpénzen eladtak: —
V. Jézus, kit Júdás csókkal elárult: —
V. Jézus, kit véres verítékedben az Olajfák hegyén angyal erősített: —
V. Jézus, kit mint gonosztevőt megfogtak és megkötöztek: —
V. Jézus, kit Annás főpap előtt arcul vertek: —
V. Jézus, kit Kaifás házánál Péter háromszor megtagadott: —
V. Jézus, kit Pilátus előtt hamisan vádoltak: —
V. Jézus, kit Heródes megcsúfolt: —
V. Jézus, kit irgalmatlanul megostoroztak: —
V. Jézus, kit megköpdöstek és tövissel megkoronáztak: —
V. Jézus, kit ártatlanul halálra ítéltek: —
V. Jézus, ki a nehéz keresztet örömmel hordoztad: —
V. Jézus, ki a nehéz kereszt terhe alatt elestél: —
V. Jézus, kit a keresztre szögeztek: —
V. Jézus, ki a kereszten ellenségeidért imádkoztál: —
V. Jézus, ki a kereszten hozzád térő latornak paradicsomot ígértél: —
V. Jézus, ki Szűzanyádat a kereszten megszánva János oltalmába ajánlottad: —
V. Jézus, kit kereszten ecettel és epével itattak: —
V. Jézus, ki a kereszten megváltásunkat bevégezted: —
V. Jézus, ki a kereszten lelkedet mennyei Atyád kezébe ajánlottad: —
V. Jézus, ki a kereszthalálig engedelmes voltál: —
V. Jézus, ki kereszted által ellenségünket legyőzted: —
V. Jézus, ki kereszted által jutottál dicsőségedbe: —

V. Minden gonosztól:
R. Ments meg minket, Jézus!
V. Minden bűntől s az örök haláltól: —
V. A bűnnek minden adósságától és büntetésétől: —
V. A halál keserűségétől: —
V. Az ítélet és pokol félelmétől: —
V. Szent kereszted által: —
V. Hét szent szavad által: —
V. Öt mély sebed által: —
V. A kereszten szenvedett kínjaid által: —
V. Keserűséges halálod által: —
V. Halálunk óráján: —
V. Az ítélet napján: —

V. Mi bűnösök:
R. Kérünk téged, hallgass meg minket!
V. Hogy szent kereszted által minden bűnünket elengedd: —
V. Hogy szent kereszted által minden bűntől megoltalmazz: —
V. Hogy szenvedésed és halálod emlékét bennünk fenntartsd: —
V. Hogy szenvedésed és halálod gyümölcsében részeltess minket: —
V. Hogy keresztünk hordozására kegyelmet adj: —
V. Hogy testünket s gonosz vágyainkat megfeszítsük: —
V. Hogy szent kereszted által igaz megtérést és boldog halált engedj: —
V. Hogy szent kereszted által minket dicsőségedbe bevezess: —
V. Hogy szent kereszted által minket meghallgass: —

V. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit:
R. Kegyelmezz nekünk, Uram!
V. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit:
R. Hallgass meg minket, Uram!
V. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit:
R. Irgalmazz nekünk!

V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!
R. Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Könyörögjünk! Tekints le, kérünk, Urunk, itt könyörgő családodra, melyért a mi Urunk, Jézus Krisztus nem habozott magát az ártók kezére adni, s a kereszt kínzóeszközét magára venni. Ki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen!