Királyi zászló jár elől

Vexilla Regis
Népénekek Nagyhétre
Himnusz
Népénekek a szenvedés idejére
Himnusz
Dallam: Cantus Catholici. Szöveg: Sík Sándor. Forrás: ÉE 79 (154. oldal)

A Vexilla Regis himnusz egy későbbi változatának fordítása.

Kotta

(1) Királyi zászló jár elöl,
Keresztfa titka tündököl,
melyen az Élet halni szállt,
s megtörte holta a halált.

(2) Kegyetlen lándzsa verte át
gonosz vasával oldalát,
s mely szennyet, vétket eltörölt:
belőle víz és vér ömölt.

(3) Az ősi jóslat itt betelt,
mit a hű Dávid énekelt:
“Az Úr, halljátok nemzetek,
kereszten trónol köztetek!”

(4) Rajtad tündöklik, drága fa,
királyi vérnek bíbora,
ó választott, jeles faág,
ki szent testét karoltad át!

(5) Világ bűnének zálogát,
ó boldog ág, te hordozád,
az Ellenség gonosz fejét
Megváltónk rajtad zúzta szét.

(6) Ó Kereszt, áldunk, szent remény,
a szenvedés ez ünnepén,
kérünk, kegyelmet adj nekünk,
add vétkünkért vezeklenünk.

(7) Szentháromság, dicsérjenek
üdvösség kútja, mindenek,
legyen győzelmünk, add meg ezt,
a diadalmas szent Kereszt.