Megváltó Királyunk elébe megyünk

Népénekek Nagyhétre
Népének
Dallam: Bozóky Mihály. Szöveg: Tárkányi-Zsasskovszky. Forrás: ÉE 89 (164. oldal)

Virágvasárnapi bevonulási ének.

Misén (kezdetre, folytatva felajánláskor és áldozáskor), körmeneten.

Kotta

(1) Megváltó Királyunk elébe megyünk,
méltó tisztelettel Urunkhoz legyünk.
Hozsannát kiáltson néki minden hív,
dicsérettel áldást mondjon nyelv és szív.

(2) Így tisztelte Jézust a zsidó nemzet,
virágvasárnapján nagy gyülekezet.
Elébe kimentek pálmaágakkal,
dicsérő énekkel és virágokkal.

(3) Hogy a szent városhoz már közelgetett,
és fényes pompával bévezettetett,
ruháját a népség földre teríté,
és útját zöld ággal fölékesíté.

(4) És örvendő szívvel kiáltozának:
Hozsánna, hozsánna Dávid Fiának!
Áldott az, ki az Úr szent nevében jön!
Áldják őt a hívek most és örökkön.

(5) A gyermekek kézbe pálmaágakat
vevén, dallal áldják szent királyukat.
Ez az, ki népének jött váltságára,
minden földi ember boldogságára.

(6) Ó Isten Egyháza, Sion leánya,
ím jő mostan hozzád Isten Báránya,
húsvéti bárányképp hozzánk látogat,
hogy érettünk lenne égő áldozat.

(7) Áldás néked, édes Isten Báránya,
ki jössz e világnak megváltására,
dicsőség, dicséret, imádás legyen
néked földön, égen, örökkön, amen.