Ó Jézus, Jézus

Népénekek Nagyhétre
Népének
Népénekek a szenvedés idejére
Népének
Dallam: Cantus Catholici. Szöveg: Szegedi Lénárd. Forrás: ÉE 85 (160. oldal)

Jézus vállalja az emberek összes bűneit, mindazt a sértést, amivel elhalmozták az Isten szentségét és végtelen szeretetét. Érezte, nehezedik rá egész súlyával az isteni igazságosság haragja. Én voltam, igen, én, aki bűneimmel vertem, ostoroztam, kivégeztem.

Kotta

(1) Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, Istennek vérző Fia!
Tűrés példája, szentség formája, ó lelkünk drága díja!

(2) Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, mennyeknek édessége!
Hogy meghervadtál, jaj, megfonnyadtál, ó lelkünk üdvössége!

(3) Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, ó hívek ékessége!
Ártatlan tűrtél, s minket megnyertél, ó szívünk édessége!

(4) Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, mit tettél a világért!
Véredet ontod, testedet rontod, Ádámnak rossz magváért!

(5) Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, szent tested én kötöztem.
Rút életemmel, rút beszédemmel melledet általdöftem.

(6) Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, szent tested, ó, én vertem.
Szeretvén vétket, rút részegséget, eceted én kevertem.

(7) Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, szent véred én ontottam.
Szent fejed szúrtam, kezeid fúrtam, életed én rontottam.

(8) Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, szenvedek véled méltán.
Kínodat szánom, vétkemet bánom, kereszted mellett sírván.