A megváltó szent kínhalál

Népénekek Nagyhétre
Népének
Népénekek a szenvedés idejére
Himnusz
Dallam: Cantus Catholici. Szöveg: Szent Bonaventura himnusza, Sík Sándor fordítása. Forrás: ÉE 83 (158. oldal)

A szentáldozásban Krisztus kínhalálának kegyelmeivel egyesülünk. Bár áthatnák e titkok egész értelem-, érzelem-, és akaratvilágunkat!

Áldozási ének a nagyböjt idejére, különösen annak végére.

Kotta

(1) A megváltó szent kínhalál,
melyben a föld üdvöt talál,
adjon, Urunk, most békülést,
szívünk vágyának enyhülést.

(2) Tápláljanak szent titkaid,
ihlessenek vércseppjeid,
lelkünknek mélye teljen el
szenvedésed emlékivel.

(3) Éljen szívünkben szüntelen
e gyalázat, e gyötrelem,
keresztfa, lándzsa, vas—szögek,
tövisszúrások, sebhelyek!

(4) Ó megfeszített Jézusunk,
egész szívvel fohászkodunk.
Kit eladott a gyűlölet:
Tenéked áldás, tisztelet.