Keresztények, sírjatok

Népénekek Nagyhétre
Népének
Népénekek a szenvedés idejére
Népének
Dallam: Tárkányi-Zsasskovszky. Szöveg: Faludi Ferenc. Forrás: ÉE 82 (157. oldal)

A szenvedő Krisztus szemlélése ráébreszt bűneink nagyságára és Isten szeretetének felismerésére - vagyis a tökéletes bánatra.

Kotta

(1) Keresztények, sírjatok,
mélyen szomorkodjatok,
keseregjen minden szív,
aki Jézusához hív.

(2) Nincsen abban irgalom,
hozzád buzgó fájdalom,
aki téged meg nem szán,
ó Jézus, a keresztfán.

(3) Szent testednek sebeit,
vérrel folyó kékeit
aki látja és nem sír,
élő hittel az nem bír.

(4) A kősziklák repednek,
nap és hold sötétednek,
minden élő megindul,
csak a bűnös nem búsul.

(5) Szállj szívedbe, sirasd meg
vétkeidet, s fontold meg,
hogy az Isten Fia volt,
aki érted így megholt.