Hallgasd meg könyörgésemet

Domine, exaudi
Nagypéntek
Traktus
Bibliai szakasz: Zs 101 Forrás: ÉE 817 (1418. oldal), GH 145 (137. oldal)

Az első olvasmány Izaiás próféta jövendölése a Fájdalmak Férfiáról. Az olvasmányközi ének a szenvedő Messiásnak, de egyben az elesett emberiségnek is segélykérő panaszkiáltása.

Az új Graduale Romanum traktusa az első olvasmány után. Helyette, régebbi szokás szerint, énekelhető az „Uram, hallottam” kezdetű tétel is.

Kotta

(1) Hallgasd meg könyörgésemet, /Uram *
és az én kiáltásom jusson /eléd!
(2) Ne rejtsd el orcádat /tőlem *
szorongatásom napján hajtsd hozzám /füledet!
(3) Amely napon segítségül /hívlak *
hamar hallgass meg /engem!
(4) Mert elenyésztek, mint a füst, az én /napjaim *
és csontjaim kiégtek, mint a /cserép.
(5) Lekaszáltak, mint a füvet, és elszáradt a /szívem *
még kenyerem enni is elfe/ledtem.
(6) Te pedig, Uram, fölkelvén megkönyörülsz Sionon +
mert ideje, hogy könyörülj /rajta *
mert eljött az /idő!