Ments meg engem

Eripe me
Nagypéntek
Traktus
Bibliai szakasz: Zs 139. Forrás: PK 166. oldal

A passió előtt az üldözött Messiás panasz-zsoltárát énekli a szólista.

A szólista vagy a kórus 4. tónuson énekli a zsoltárverseket, majd az utolsó sort a kotta szerint, díszesebb dallamon. A régebbi hagyomány szerint e traktust énekeljük a passió éneklése előtt.

Kotta

(1) Ments meg engem, Uram, a gonosz /embertől *
az álnok férfiaktól ments meg /engem.
(2) Kik gonoszságot gondoltak /szívükben *
egész nap háborúságot /szítnak.
(3) Megélesítették nyelvüket, mint a /kígyóét *
áspisok mérge az ő ajkuk /alatt.
(4) Őrizz meg engem, Uram, a bűnös /kezétől *
és az álnok férfiaktól ments meg /engem.
(5) Kik megejteni gondolták lépé/semet *
tőrt rejtettek el nékem a /kevélyek.
(6) És köteléket vontak föl /csapdának *
az út mellett gáncsot vetettek /nékem.
(7) Mondám az Úrnak +
én Istenem /vagy Te *
hallgasd meg, Uram, könyörgésem /szavát!
(8) Uram, Uram, én megszabadulásom /ereje *
beárnyékoztad fejemet a harc /napján.
(9) Ne adj át engem, uram, kívánságom ellen a /bűnösnek *
ne hagyjad teljesülni az ő /terveit.
(10) Fölemelik körülöttem /fejüket *
de ajkaik gonoszsága elborítja /őket.

(11) Az igazak pedig hálát adnak a te /nevednek * az egyenes szívűek színed előtt /laknak.