Én népem, mit tettem (Impropériumok II.)

Popule meus (Improperia II.)
Nagypéntek
Processziós ének
Forrás: GH 150 (143. oldal)

Ha a kereszt behozatala némán történt, a kereszthódolat alatt énekelhetők az impropériumok. Ha már énekeltük, most sorra kerülhetnek alábbi versei a következő antifónával. A refrén egy vagy két versenként ismételhető.

Kotta

Én népem, mit tettem én ellened? Vagy miben ártottam néked? felelj meg nékem!

(1) Én teéretted megvesszőztettem elsőszülötteivel Egyiptomot, *
és te megvesszőztél és kiszolgáltattál engem.
(2) Én kivezettelek Egyiptomból, a Fáraót alámerítvén a Vörös tengerbe, *
és te átadtál engem a főpapoknak. ÉN NÉPEM.

(3) Én megnyitottam előtted a tengert, *
és te lándzsával megnyitottad oldalamat.
(4) Én előtted jártam a felhőoszlopban, *
és te Pilátus tanácsházába vezettél engem ÉN NÉPEM.

(5) Én mannával tápláltalak a pusztában téged, *
és te engem arcul vertél és megvesszőztél.
(6) Én téged forrásvízzel itattalak a sziklából, *
és te epével s ecettel itattál engem. ÉN NÉPEM.

(7) Én teéretted megvertem a pogány királyokat, *
és te töviskoronát adtál fejemre.
(8) Én neked királyi pálcát adtam, *
és te töviskoronát adtál fejemre.
(9) Én téged felmagasztaltalak nagy hatalommal, *
és te felmagasztaltál engem a kereszt bitófáján. ÉN NÉPEM.