Ki alkotá a mindent

Dum fabricator mundi
Nagypéntek
Processziós ének
Forrás: PK 477. oldal

A kereszthódolat processziós éneke az esztergomi hagyományból.

Kotta

Ugyanez a tétel latin nyelven:

Ugyanez a tétel egyszerűbb dallamon: