Imádunk téged, Krisztus

Adoramus te, Christe
Nagypéntek
Antifóna
Dallam: Gregorián típusdallam. Forrás: ÉE 825 (1429. oldal), GH 152 (145. oldal)

Az áldozás utáni könyörgést követően magyarországi szokás szerint az Oltáriszentséget és a szent keresztet átviszik a szentsírhoz. Letérdelünk, s a következő énekkel hódolunk a szentsír előtt.

Énekelhető a nagypénteki szertartás után, a Szentsír megnyitásakor, vagy szükség esetén a kereszthódolat alatt.

Kotta

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent Kereszted által megváltottad a világot.

V. A te Keresztedet imádjuk, Urunk, +
és feltámadásodat magasztaljuk, *
mert a Keresztfa által jött az öröm az egész világra. IMÁDUNK TÉGED.