Hol szeretet és egyetértés

Ubi caritas et amor
Nagycsütörtök
Offertórium
Dallam: Invitatorium dallam. Szöveg: Őskeresztény ének. Forrás: ÉE 810 (1403. oldal), GH 142 (134. oldal)

Énekelhető Nagycsütörtökön lábmosásra, az offertórium helyén, esetleg áldozás alatt. Énekelhető díszes dallammal is.

Kotta

Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.
V1. Minket Krisztus szeretet gyűjtött egybe,
örvendezzünk és Őbenne vigadozzunk:
tiszteljük és szeressük az élő Istent,
és szeressük mind egymást is, tiszta szívvel.

V2. Mikor tehát egybegyűlve együtt vagyunk,
lélekben meg ne oszoljunk, jól vigyázzunk!
Szűnjenek a rút viszályok, megszólások,
s ott lakozzék miközöttünk Krisztus-Isten. HOL SZERETET.

V3. Szentjeiddel egyesülten, Krisztus-Isten,
dicsőségben szent arcodat megláthassuk,
mérhetetlen örömödben örvendhessünk,
végnélküli szeretetben mindörökké. HOL SZERETET.

Ugyanez a tétel díszes dallamon: