Mi pedig dicsekedjünk

Nos autem gloriari
Nagycsütörtök
Introitus
Általános tételek a szenvedés idejére
Introitus
Virágvasárnap
Introitus
Nagyböjt 5. vasárnapja
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Gal 6,14; Zs 66 Forrás: ÉE 541 (649. oldal), GH 122 (116. oldal)

„Tőlem távol legyen, hogy másban dicsekedjem, mint Urunk Jézus keresztjében, mely által nekem a világ keresztrefeszíttetett és én is a világnak.” E kereszt ugyan „a zsidóknak botrány, a pogányoknak ostobaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár pogányok, Isten ereje és Isten bölcsessége.” (Szent Pál.)

Nagycsütörtök introitusa. Általános introitusként énekelhető a szenvedés idejében, különösképpen Virágvasárnap. Nagyböjt 5. vasárnapjától az introitusban elmarad a Dicsőség.

Kotta

Mi pedig dicsekedjünk, Urunk, Jézus Krisztus keresztjében; benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk.

(1) Könyörüljön rajtunk az Isten és áldjon meg /minket, *
világosítsa reánk orcáját és könyörüljön /rajtunk. ANT.

(2) Hogy megismerjük a földön a te /utadat, *
minden nemzet meglássa a te üdvözítő /művedet. ANT.

(3) Hálát adjanak neked a népek, ó, /Isten, *
hálát adjanak neked minden /nemzetek. ANT.

A Dicsőség elmarad.