Zengjed nyelv a dicsőséges

Pange lingua gloriosi
Nagycsütörtök
Himnusz
Népénekek Nagyhétre
Himnusz
Énekek az Oltáriszentségről
Himnusz
Dallam: Liber Usualis. Szöveg: Babits Mihály fordítása. Forrás: ÉE 155 (231. oldal)

Himnusz az Oltáriszentség tiszteletére. Az Egyház egyik legnagyobb tanítójának, Aquinói Szent Tamásnak verse. 2. versszak: Az Oltáriszentség magába foglalja Krisztus életének legnagyobb titkait: megtestesülését, köztünk élését, éltető Igéjét, húsvéti misztériumát. 4. versszak: Mivel Krisztus a megtestesült Ige, azért igéje isteni mindenhatósággal teljes. Ezért hiszünk az Oltáriszentség titkában, ha értelmünk gyenge is arra, hogy megmagyarázza. 5. versszak: Az Oltáriszentség az ószövetségi szertartásokat beteljesítő és egyben eltörlő újszövetségi istentiszteletnek, a liturgiának éltető középpontja.

Énekelhető a zsolozsmában, szentségimádáskor, körmeneten, nagycsütörtökön. Szentségkitételes ájtatosságokon 1, 5, 6. versszakokkal. Nagycsütörtökön e himnusz kíséretében viszik az Oltáriszentséget őrzési helyére. (A Szent Háromnapon kíséret nélkül énekeljük!)

Kotta

(1) Pange lingua gloriosi Corporis mysterium
Sanguinisque pretiosi quem in mundi pretium
fructus ventris generosi Rex effudit gentium.

(1) Zengjed nyelv a dicsőséges test titkát s a drága vért,
melyet hullatván értékes váltságul az emberért,
a föld Ura, a fölséges, méh-gyümölcse nem kímélt.

(2) Egünk küldte, s nekünk szülte tiszta Szűz szeplőtelen,
köztünk élt és hinté földre az igét, mely jót terem,
s csodás szertartással ülte búcsúestjét idelenn.

(3) Mert a végső estebédet tartván ő és társai,
együtt a törvényes étket jámborul fogyasztani,
étkül a tucatnyi népnek önmagát osztotta ki.

(4) A kenyeret öntestévé igézte az Ige-Test,
s a bor lett Krisztus vérévé: magyarázni ne keresd!
Hit dolga és igaz szívé, hogy erősen tartsa ezt.

(5a) Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui,
et antiquum documentum novo cedat ritui,
praestet fides supplementum sensuum defectui.

(5b) Méltó ezt a nagy Szentséget térdrehullva áldani,
és a régi Szövetséget új rítussal váltani,
pótolják a rest érzéket a merész hit szárnyai!

(6a) Genitori Genitoque laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio,
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.

(6b) Az Atyának és Fiának légyen áldás, dicsőség,
üdv, hozsanna és imádat, ujjongások hirdessék,
s aki Kettejükből árad: a Lélek is áldassék. Amen.