Krisztus engedelmes volt értünk

Christus factus est
Nagycsütörtök
Graduále
Bibliai szakasz: Fil 2,8–9 Forrás: ÉE 806 (1397. oldal), GH 139 (132. oldal)

A Filippiekhez írt levél verseit idéző ének a passió lényegét foglalja össze. A nagycsütörtök mondanivalója egy percre sem szakítható el nagypéntektől. Ennek jegyében idézi föl az évszázadokon át használatos első olvasmányközi ének a húsvéti szent háromnap legmélyebb értelmét.

Nagycsütörtök graduáléja.

Kotta

Krisztus engedelmes volt értünk mindhalálig, a keresztnek haláláig. V. Azért fölmagasztalta őt az Isten, és nevet adott néki, mely fölötte van minden névnek.

Ugyanez a tétel díszes dallamon: