Új parancsot adok néktek

Mandatum novum
Nagycsütörtök
Antifóna
Bibliai szakasz: Jn 13,33–35 Forrás: ÉE 812 (1406. oldal), GH 144 (136. oldal)

Az Egyház ősi szokása, hogy Nagycsütörtökön felolvassa Krisztus búcsúbeszédét, az ő legmélyebb és legszemélyesebb tanítását, végső üzenetét (János evangéliumának 13–17. fejezete).

E szép szokást akár a virrasztó szentórához kapcsolva megtarthatjuk, akár kisebb közösségben (például a lábmosás szertartása után) elvégezhetjük. Ha nem, legalább magánosan olvassuk el néhány szakaszát ezen az éjszakán.

A pap a szentségi oltárhoz megy, a szentséget megtömjénezi, majd kezébe veszi intonálja: Új parancsot adok nektek. Közösen folytatjuk, majd az oltár közepére letett szentség mellett állva (az oltár jobbján és balján egy-egy gyertyatartó ministránssal) felolvassa a búcsúbeszédet. Annak végeztével szentségkitétel, majd — hacsak nincs utána lamentáció — némán távozunk.

Kotta

Új parancsot adok néktek: szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! mondja az Úr Krisztus.

V. Fiacskáim! *
Már csak rövid ideig vagyok veletek. ÚJ PARANCSOT.
V. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim /vagytok *
hogy szeretettel vagytok egymás /iránt. ÚJ PARANCSOT.