Istenem, Istenem, miért hagytál el

Deus, Deus meus
Virágvasárnap
Traktus
Bibliai szakasz: Zs 21,1–3.7.18–20.23.31–32 Forrás: ÉE 807 (1399. oldal), GH 131 (126. oldal), GH 633 (575. oldal)

A 21. zsoltár a Passiót vezeti be. E szavakat maga Krisztus imádkozta a keresztfán. Egyesüljön most az Egyház is szenvedő Fejének imádságával!

Kotta

Ugyanez a tétel egyszerű dallamon:

(1) Istenem, Istenem, miért hagytál el engem *
miért vagy messze kiáltásom szavától?
(2) Én Istenem, napestig kiáltok, és meg nem hallgatsz *
és éjjel, és nem figyelsz reám?!
(3) Én pedig féreg vagyok már és nem is ember *
emberek gyalázata és a nép megvetettje.
(4) Átlyuggatták a kezemet és /lábamat, *
és megszámlálták minden /csontomat.
(5) Csak néznek és szemlélnek /engem, *
elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot /vetettek.
(6) De te, Uram, ne légy messze /tőlem, *
én Erősségem, az én védelmemre /siess!
(7) És én hirdetem a te nevedet atyámfia/inak, *
az egyháznak közepette dicsérlek /téged.
(8) És hirdettetik az Úr a jövendő nemzedéknek +
a népnek, mely egykor /születik *
melyet majdan az /Úr teremt.