A gyalázat vár szívemre

Improperium exspectavit
Virágvasárnap
Offertórium
Bibliai szakasz: Zs 68,21.22.2.13.14 Forrás: GH 132 (127. oldal)

A szenvedő Krisztus keresi azokat, akik saját szenvedéseikkel „kiegészítik azt, ami még az ő szenvedéseiből hiányzik.” Így egysülünk ma vele szenvedésében, amikor az megjelenik az Eucharisztia misztériumában.

Kotta

A gyalázat vár szívemre és nyomorúság, —
kerestem, aki velem együtt szenvedjen, és nem volt, —
aki megvígasztalna engem, és nem találtam, +
R. És epét adtak nekem eledelül, *
és szomjúságomban ecettel itattak.

V. Szabadíts meg engem, ó Isten, *
mert a torkomig hatoltak a vizek. R.
V. Ellenem beszéltek, akik a kapukban ültek, *
és rólam énekeltek, akik borukat itták! R.
V. Én pedig tehozzád imádkoztam, Uram, +
mert ideje a megkegyelmezésnek, ó, Isten, *
a Te irgalmad nagyságában! R.